შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზაალ უდუმაშვილი
  • ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიის არქონა;
  • მერიის სისტემაში არსებული კორუფცია და ნეპოტიზმი, ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების არასწორი კოორდინაცია და გაუმართავი საკანონმდებლო სისტემა;
  • მნიშვნელოვნად გაზრდილი ბიუროკრატია და მასზე გაწეული ხარჯები; ბიუჯეტის არაეფექტური ხარჯვა;
  • ბიზნესისა და ინვესტიციების დაცულობის დაბალი მაჩვენებელი, მცირე და საშუალო ბიზნესის წახალისების მექანიზმის არქონა;
  • უმუშევრობის მაღალი დონე, გაზრდილი სიღარიბე.