შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზაალ უდუმაშვილი

თბილისის ეკონომიკური და ურბანული განვითარებისათვის ხელსაყრელია მისი გეოგრაფიული მდებარეობა. ასევე ქალაქის უნიკალური მახასიათებლები, მათ შორის, თბილისის ლანდშაფტი და რელიეფი, რაც მისი ტურისტული პოტენციალია.  ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქის ეთნოგრაფია და კულტურული მემკვიდრეობა.