შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზაალ უდუმაშვილი
  • მოეწყობა რეკრეაციული ზონები, ბაღები და სკვერები, მოხდება უკვე არსებულის მოწესრიგება და რეაბილიტაცია;
  • ყურადღება მიექცევა ქალაქის დასუფთავებას და ქალაქის სანიტარული მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად ჩატარდება შესაბამისი სამუშაოები. ასევე მოხდება წყლების დაბინძურების კონტროლი. აუცილებელია მდინარეების კალაპოტის დასუფთავებაც;
  • გამკაცრდება რეგულაციები სატრანსპორტო საშუალებებზე, მოძველებული მუნიციპალური ავტოპარკი ჩანაცვლდება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით. დაინერგება ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების სისტემა.