შეადარეთ პოლიტიკური პროგრამები თემატურად
ზაალ უდუმაშვილი

უპირველეს ყოვლისა, ეს ადამიანები მაქსიმალურად უნდა ჩავრთოთ მერიის მიერ იმ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რომელიც ახალი ინფრასტრუქტურის შექმნას და ღონისძიებების მოწესრიგებას უკავშირდება. სწორედ მათი აზრის გათვალისწინებით ვგეგმავთ შესაბამისი ტენდერების გამოცხადებას, რაც უკვე ნიშნავს ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, ადაპტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურის შექმნას.